isive


isive
décisive
oisive

Dictionnaire des rimes. 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

  • ISIVE — Institut des sciences et industries du vivant et de l environnement AgroParisTech Nom original Institut des sciences et industries du vivant et de l environnement Informations Fondation 2007 Type Etablissement français d études supérieures et de… …   Wikipédia en Français

  • įsivėpyti — įsivėpsoti, įsižiūrėti: Įsivėpyjo į tą mergą ir neduoda jai ramybės Skr. vėpyti; atvėpyti; įsivėpyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įvelti — 1 įvelti, į̃velia, įvėlė Rtr, DŽ1, KŽ 1. tr. taršant, šiaušiant įkišti (pirštus, rankas), sugriebti: Įvelti pirštus į plaukus kam NdŽ. | refl. tr., intr.: Vaikai įsivėlę rankas į tankias garbanas rš. Andriaus pirštai tebebuvo į jo gerbenę įsivėlę …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įverti — įverti, į̃veria, įvėrė BŽ45 1. tr. Lp įdurti, įsmeigti: Invėrė peilį meitėliui ir papjovė Dg. Invėrė peilį, ir negyvėlis Drsk. Slenkstin adata inverta Nč. Pripuolė Zubrys ir invėrė [briedžio] kaklan stipriąją smeigeną V.Krėv. O tas veršis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įvesti — įvèsti, į̃veda, į̃vedė tr. DŽ1; SD1198, SD403, H169, R, R113, MŽ, MŽ147, Sut, M, LL285 1. padėti įeiti: Įvèsk vaiką vidun Š. Kas tavi čia į̃vedė, kaip tu įejai? Yl. Viena kita [gimdyvė] už rankos invedamà [į bažnyčią] Žž. Bobelės nunešė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įveizėti — 1. tr. KŽ įžiūrėti, pamatyti: Iš tolie įveizėjom bažnyčios bones Žr. Aš neįveizėjau, kas buvo Šv. Tamsi, ar ką įveizat rašyti – meskiat! Rdn. Įveizėjo, kad aš išbalęs, i klausa, a aš sergu Prk. Taip spoksojau, veizu i nėkaip negalėjau įveizėti to …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įvesdinti — įvẽsdinti ( yti Vlkv; N) tr. Š, NdŽ, įvèsdinti Rtr, KŽ; L 1. cur. įvesti 2: Žirgelius įvẽsdinti, abrakužiu pašerti, šaltiniu pagirdyti JD333. 2. Stak cur. įvesti 3: Įvẽsdinti ing tėviškę I. Įvesdink anus vyrus ing namus mano I. Tuo tarpu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įvertinti — 1 įvertinti tr. Š, Rtr, KŽ 1. nuspręsti, ko vertas, nustatyti kieno vertę: Ne visi mokame vienas kito darbus įvertinti rš. Jo nuopelnus įvertins būsimosios kartos BŽ412. Ir žymūs kritikai kartais nepataiko, ir geri rašytojai ne visada sugeba… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įvedinti — įvẽdinti tr. NdŽ, KŽ 1. J, Š, FrnW cur. įvesti 1: Mane jauną invedino ir mergelę pasvadino LLDII244(Onš). | refl. tr.ŽCh37. 2. paskyrimą įtvirtinti: Jau mūso kleboną vyskupas ant viso amžiaus įvẽdino, niekas ano nebiškels Užv. 3. psn. atlikti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įvežti — įvèžti, į̃veža, į̃vežė tr. 1. SD1198, SD408, S.Dauk, Sut, N, K, M, L, Š, Rtr, ŠT47, BŽ44,425, DŽ, NdŽ, KŽ, Als, Šmn, Gs važiuojama priemone, vežant įgabenti: Įvèžk vežimą javų į jaują J. Šešius vežimus [šieno] vakar invežėm, o da septyni kūgiai …   Dictionary of the Lithuanian Language