alite


alite
amygdalite
cristobalite
encéphalite
halite
hyalite
leuco-encéphalite
yttrialite

Dictionnaire des rimes. 2013.